Meer resultaten voor rendement wkk

rendement wkk
De specialist in warmtekrachtkoppelingsunits op aardgas: Cogengreen.
Ondanks het gebruik van een fossiele brandstof is door warmtekrachtkoppeling op aardgas met condensering een CO2-besparing van zowat 25% mogelijk, door de efficiënte werking en de gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit. Bekijk ook onze oplossingen voor WKK-units op plantaardige olie. Cogengreen: al 10 jaar gespecialiseerd in warmtekrachtkoppeling. De service en de begeleiding van Cogengreen. De rentabiliteit van een warmtekrachtkoppelingsproject. Onze micro en mini-WKK-units op plantaardige olie. Onze micro en mini-WKK-units op diesel. Onze referenties in micro en mini-WKK-projecten. Micro-WKKs 75, tot 33 kW. Mini-WKKs 50 tot 530 kW. U wil meer technische informatie, een gedetailleerde offerte of een gesprek over een WKK-project op maat? Micro WKK machines op aardgas van 5 tot 33 Kw. Titel Elek Vermogen Therm Vermogen Verbruik Tot. Rendement Geluidsniveau op 1 M Model. Mini WKK machines op aardgas van 50 tot 402 Kw.
rendement wkk
Een Mini van 9kWe draait makkelijk 5.000 uur per jaar op vollast. Daarbij wordt per jaar 45.000 kWh elektriciteit opgewekt die volledig lokaal kan verbruikt worden zonder injectie in het openbare net. Door het lage vermogen is dit zeer eenvoudig. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een terugdraaiende teller. Met een elektrisch productierendement van meer dan 90%! De stroom wordt bovendien opgewekt op een duurzame en energie-efficiënte manier. Deze machine zet ongeveer een derde van de brandstof om in bruikbare stroom en in vergelijking met een conventionele energiecentrale gebeurt dat bij een rendement van minstens 90% door de vrijgekomen warmte lokaal nuttig te gebruiken! De technologie wordt dan ook erkend als de meest energie-efficiënte manier om energie om te zetten in elektriciteit. Kiest voor duurzame energieonafhankelijkheid en bespaart dus heel wat energie!
Plantentuin Meise verkleint CO2-uitstoot dankzij klimaatcomp. Meise Het Nieuwsblad.
De Plantentuin in Meise heeft een klimaatcomputer en een warmtekrachtkoppeling WKK geïnstalleerd. Die zullen ervoor zorgen dat er meer rendement gehaald wordt uit het verwarmen van de serres en de gebouwen. Tegen 2030 wil de Plantentuin zijn CO2-uitstoot halveren en tegen 2050 zelfs volledig tot nul brengen.
WKK in zorginstellingen: een geslaagde combinatie! architectura.be.
Dit is, als het ware, de fine-tuning. Een onderhoudscontract zorgt ervoor dat het grote onderhoud periodiek wordt uitgevoerd en dat de herstelling van een eventueel defect spoedig gebeurt. Zo blijft het energetische rendement van de WKK gedurende de levensduur van de installatie hoog.
7 tips voor een rendabele WKK.
Beiden verhogen de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit. Aandacht voor waterbehandeling. Ook de kwaliteit van het voedingswater verdient de nodige aandacht. Suppletiewater met een te hoge geleidbaarheid zorgt voor meer spui en dus verlies van energie en water. Een omgekeerde osmose kan zorgen voor een minimale spui. En chemische ontgassing kan interessanter zijn dan de klassieke thermische ontgassing, vooral in situaties met fluctuerende stoomafnames. Een mysterieuze warmtewisselaar. Door de typische werkingstemperatuur van een thermische ontgasser min 103C wordt het voedingswater voor de stoomketel voorverwarmd naar de economiser gestuurd, waardoor niet alle energie uit de rookgassen optimaal wordt benut. Door deze stroom af te koelen met een warmtewisselaar, gaat meer energie uit de rookgassen naar de productie van stoom en verhoogt het rendement van de installatie. De warmtewisselaar geeft warmte af aan een koudere stroom, doorgaans het suppletiewater. Zo komt dat voorverwarmd in de ontgasser en verbruikt deze minder stoom. Buffers in alle maten en kleuren. De warmtebehoefte van een bedrijf varieert vaak doorheen de tijd. Wanneer de WKK dan rechtstreeks gestuurd wordt in functie van de warmtevraag, krijgen we deze werkingswijze.:
Warmtekrachtkoppeling WKK: tegelijk verwarmen en elektriciteit produceren ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw.
Een WKK mag immers niet teveel maar ook niet te weinig produceren. Voor een optimaal rendement is er een welbepaalde hoeveelheid elektriciteit en warmte nodig. Laat dus zeker vooraf een rentabiliteitsstudie maken of vraag naar een simulatie met een warmtekrachtkoppeling door een vakman. Men rekent gemiddeld op een warmteverbruik van 15.000 kWh om rendabel te zijn. Een micro-warmtekrachtkoppeling is dus niet interessant voor heel goed geïsoleerde woningen. Een installatie voor micro-warmtekrachtkoppeling kost, afhankelijk van de gekozen technologie, tussen 8.000 en 20.000 euro.
Hernieuwbare energie: Micro WKK Biomassa Opleiding SBM.
talent competentie tot businessontwikkeling. Hernieuwbare energie: Micro WKK Biomassa. Warmtekrachtkoppeling en Biomassa in combinatie voor grotere gebouwen. Opleiding HVAC, elektro en sanitair. Wat kent men na het volgen van deze opleiding? Na de opleiding kan u warmtekrachtkoppeling juist situeren binnen het totale energie en milieugebeuren. Door kennis van de voor en nadelen op verschillende vlakken leert u inzicht verwerven bij de juiste inschatting van een mogelijke toepassing van warmtekrachtkoppeling. Men gebruikt soms thermische processen waarvan het rendement nogal laag is.
Warmtekracht voor warmte en elektriciteit Viessmann.
Binnen de context van de energierevolutie en de stijgende energieprijzen wint de decentrale stroomopwekking steeds meer aan belang. Warmtekrachtkoppeling WKK zal een belangrijke aanvulling zijn op de elektriciteitscentrales. Het is de bedoeling om het aandeel van de elektriciteit die via WKK-installaties wordt opgewekt, tegen 2020 te doen stijgen van 16 naar 25 procent. Naast de micro-WKK-modules met Stirlingmotor komen hierdoor ook de brandstofcel-verwarmingstoestellen voor decentrale stroomopwekking steeds vaker op de voorgrond. Uitzonderlijk hoog energierendement: warmtekrachtkoppeling. Bij de opwekking van elektriciteit ontstaat warmte, die in elektriciteitscentrales steeds als restwarmte verloren gaat. Aangezien WKK-installaties deze restwarmte gebruiken voor de verwarming en voor het opwarmen van het tapwater, slagen ze erin om een totaal rendement te halen dat dubbel zo hoog ligt dan wanneer elektriciteit en warmte afzonderlijk worden geproduceerd. Gamma warmtekrachtkoppelingen voor bedrijven en appartementsgebouwen. Gamma warmtekrachtkoppelingen voor de industrie. Krijg advies van onze expert voor jouw project. Warmtekrachtkoppeling Verminder uw afhankelijkheid van externe energieleveranciers en de stijgende prijzen van elektriciteit door middel van deze innovatieve manier om elektriciteit te produceren. Micro-WKK met brandstofcel. De stroomopwekkende brandstofcel-verwarmingsketel Vitovalor is perfect afgestemd op de vereisten van de hedendaagse een en tweegezinswoningen. WKK-module voor werking op aardgas / vloeibaar gas.
Berekening warmte-krachtcertificaten Energiesparen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Beleid en cijfers. Groene energie en WKK. Installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 vallen onder het steunsysteem met bandingfactoren. Het aantal warmte-krachtcertificaten dat wordt uitgereikt per 1.000 kWh warmte-krachtbesparing WKB is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de bandingfactor BF die van toepassing is.
Warmte-kracht-koppeling WKK EMIS.
De elektriciteit kan teruggeleverd worden aan het net of worden gebruikt voor een deel van de behoeftes van het bedrijf. Door een WKK in te passen in het verwarmingssysteem kan de restwarmte worden gebruikt voor de verwarming van procesbaden en drogers. Er bestaan tal van uitvoeringsvormen voor WKK. Bij toepassing bij gebruik van de vrijkomende warmte in een oppervlaktebehandelingslijn komen in de praktijk volgende types in aanmerking.: WKK op basis van een verbrandingsmotor aardgas of diesel: dit is het meest klassieke en best gekende type dat hieronder verder besproken wordt.; WKK op basis van microturbines vnl. aardgas: een relatief recente type dat nog slechts weinig toegepast wordt en ingezet wordt daar waar kleinere capaciteiten vereist zijn. Een WKK bestaat uit een verbrandingsmotor aardgas of diesel, een generator, warmtewisselaars en beveiligingen. Verder kan bij WKK ook een rookgascondensor verhogen thermisch rendement gemonteerd worden. Indien de geproduceerde warmte wordt ingezet in een droger, dan kan een deel van de warmtewisselaars wegvallen en is een rookgascondensor overbodig. Het vermogen van een WKK wordt meestal uitgedrukt in kWelektrisch. WKK-installaties met een motor hebben een elektrisch vermogen tussen 200 kWe en 1000 kWe.

Contacteer ons