Op zoek naar kosten groene stroom en wkk?

kosten groene stroom en wkk
Welke onderdelen energiefactuur draaien terug in mogelijke vergoedingssystemen?
Hiernaast geldt het principe van de terugdraaiende teller voor de energiekost, bijdrage groene stroom, bijdrage WKK, federale heffingen en de BTW op deze onderdelen op de federale heffingen is geen BTW verschuldigd. Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht weer van de onderdelen van de energiefactuur in de verschillende vergoedingssystemen. Leveranciersafhankelijke componenten: Dit is de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid, die besliste deze componenten te laten terug te draaien in beide systemen. tot 15 jaar na de AREI-keuring van de eerste installatie. Nettarieven: De transmissienettarieven worden via de distributienetbeheerder aangerekend en zijn hierdoor een bevoegdheid van de VREG. Daardoor worden beide. tarieven in het alternatieve vergoedingssysteem van de VREG aangerekend op de werkelijke bruto afname. Federale heffingen energiebijdrage en federale bijdrage: er wordt vanuit gegaan dat het terugdraaiende teller principe blijft gelden bevoegdheid CREG. BTW: De BTW volgt hetzelfde principe als het deel van de factuur waarop het van toepassing is. Op de federale bijdrage is er geen BTW verschuldigd. Overige tarieven: de Vlaamse energieheffing bijdrage energiefonds, de kosten voor meet en telactiviteit en de leveranciersafhankelijke jaarlijkse vergoeding zijn niet.
Jaarlijkse quotumverplichting groene stroom en WKK VREG.
Elke elektriciteitsleverancier of toegangshouder die actief is in Vlaanderen moet voldoen aan de jaarlijkse certificatenverplichting of quotumverplichting, zowel voor groene stroom als voor WKK. Hij doet dit door jaarlijks voor 31 maart een bepaald aantal steuncertificaten groene stroom en WKK in te leveren bij de VREG.
Wat moet ik doen als mijn vorige energieleverancier een fact. De Standaard.
19/11/2013 om 0701: door Bertrand Rochez Bron: mijnenergie.be. Wat moet ik doen als mijn vorige energieleverancier een factuur voor groene stroom en WKK stuurt? Foto: ivan put. Sommige mensen krijgen nu nog een afrekening van hun vorige energiebedrijf voor de kosten van groene stroom en WKK voor 2012.
Prijs Ecopower. cornerDubbel. cornerDubbel. cornerDubbel. cornerDubbel. cornerDubbel. cornerDubbel. cornerDubbel.
Prijs voor Ecopower-elektriciteit. Ecopower heeft in elk netgebied een all-in-prijs per kWh, zonder vaste kosten en zonder onderscheid tussen dag en nachttarief. Zo betaalt u enkel wat u verbruikt en moedigen we onze coöperanten aan om energie te besparen. Een simulatie maken van uw jaarfactuur bij Ecopower?
TenneT onderzoekt mogelijkheid deelname decentraal vermogen aan regelvermogenmarkt.
Wet en regelgeving. Wet en Regelgeving. Wet en regelgeving. Lozing en onttrekking. Natte koeltorens en proceswater. Beleid en Toezicht. Benchmark Inkoop Energie. Aansluit en transportovereenkomst. Energiebelasting en ODE. Gas en WKK. Beleid en Toezicht. Wet en regelgeving. Benchmark inkoop gas.
Warmtekrachtkoppeling Veolia.
U bent een particulier. U bent een professional. Garanderen van een gelijktijdige en optimale energieproductie. Warmtekrachtkoppeling, staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en elektriciteit. Het is één van de oplossingen die het best beantwoorden aan de huidige uitdagingen zoals het realiseren van energiebesparingen, een lagere energiefactuur en een kleinere ecologische voetafdruk behalen. Als wereldleider in warmte en koudenetten beschikt Veolia over een unieke capaciteit om warmtekrachtkoppelingsinstallaties te ontwerpen, te bouwen, te financieren, te exploiteren en te onderhouden. CONTINU EN KWALITEITSVOL WARMTE EN ELEKTRICITEIT LEVEREN. Veolia streeft naar duurzame en rendabele oplossingen voor haar klanten. WKK zorgt voor de simultane productie van thermische en elektrische energie uit één enkele energiebron, waardoor een hoogwaardige en veilige energieproductie gegarandeerd wordt. EEN ECONOMISCHE, DUURZAME EN RENDABELE OPLOSSING. Warmtekrachtinstallaties leveren elektriciteit en warmte vanuit één enkele brandstofbron. WKK's' zijn efficiënter dan conventionele energiecentrales en beantwoorden aan de hedendaagse uitdagingen zoals.: Het realiseren van energiebesparingen. Het verminderen van de CO2-uitstoot. Het voorzien van een onafhankelijke energievoorziening. Om de goede werking en de opvolging van installaties te garanderen, biedt Veolia volgende diensten aan.: Het garanderen van een optimaal rendement dankzij een technisch beheer van de WKK-installatie en de elektriciteitsbevoorrading ter plaatse en/of in het net.
Wat is een WKK of warmtekrachtkoppeling? Energids.
Bij warmtekrachtkoppeling afgekort wkk wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. Dat kan een fossiele brandstof stookolie of aardgas of hernieuwbare brandstof zijn biogas of biomassa. De techniek is vooral ontwikkeld voor grote gebouwen met een grote warmtebehoefte zoals ziekenhuizen. Wkk-oplossingen voor thuisgebruik, micro-wkk genoemd, zijn nog volop in ontwikkeling. De systemen zijn qua uitzicht en grootte vergelijkbaar met een gewone vaatwasser. Het werkingsprincipe van een warmtekrachtkoppeling is eenvoudig. De brandstof laat de motor draaien. Dit kan met verschillende technieken.: een inwendige verbrandingsmotor. Die zet op zijn beurt een alternator in beweging, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Door de beweging van de alternator ontstaat warmte. Een koelvloeistof zorgt ervoor dat de alternator niet oververhit geraakt. Een warmtewisselaar recupereert deze warmte uit de koelvloeistof en gebruikt ze om warm water aan te maken voor de verwarming of sanitaire toepassingen. Ook de warmte uit de verbrandingsgassen wordt via condensatie gewonnen en gebruikt voor de warmwaterproductie. In vergelijking met een afzonderlijke, gescheiden productie, waarbij enerzijds elektriciteit in een centrale wordt opgewekt en anderzijds warmte in een ketel, kan men met wkk tot 20% brandstof uitsparen.
Voorziening Warmtekrachtkoppeling Gids Duurzame Gebouwen.
De onderstaande figuur toont een cijfervoorbeeld op het vlak van primaire energie. Vergelijking tussen wkk aardgas en gescheiden productie voor primaire energie. In dit voorbeeld zorgt de warmtekrachtkoppeling voor een besparing aan primaire energie van 18% 225 kWh / 1225 kWh in vergelijking met klassieke gescheiden installaties. Vergeleken met een gescheiden productie vergen wkk-installaties echter meer onderhoud, maatregelen om het lawaai van de installatie te beperken en een grotere oppervlakte van de technische ruimte. Welke wkk-technologieën bestaan er? Het rendement en het vermogen van de warmtekrachtinstallatie hangen af van de gebruikte technologie. Veruit de meeste installaties gebruiken een inwendige verbrandingsmotor. Ook uitwendige verbanding stirlingmotor is echter mogelijk, maar binnenkort zullen vooral de brandstofcellen hun intrede doen op de markt.
Wat kost een brandstofcelverwarming?
De overheid is enthousiast over groene energie zoals de brandstofcelverwarming en wil daarom particulieren aansporen om dit toestel in hun woning te laten installeren. In het Vlaams Gewest krijgen kopers een duwtje in de rug dankzij een premie van 1.485 euro van het Vlaams Energieagentschap VEA. Laat het toestel controleren door een specialist. Na de installatie moet je het toestel vijfjaarlijks laten controleren door Viessmann. De meerkost voor het onderhoud van een brandstofcel komt op 790 euro excl. Het onderhoud van een gewone klassieke verwarmingsketel bedraagt 160 euro voor een tweejaarlijks onderhoud. Je ziet het meteen: hier zit een verschil op. Het onderhoud is iets duurder dan voor een gewone ketel. Door het hoge rendement van de Vitovalor, verdien je deze onderhoudskosten op termijn terug. Verdien je investering terug in minder dan 10 jaar. De meerprijs van de aankoop en installatie heb je na deze periode terug. Wel, door de opwekking van warmte én stroom door de warmtekrachtkoppeling, bespaar je op de jaarlijkse eindfactuur van de energieleverancier. Je zorgt zelf voor een deel van de elektriciteit in huis en je hebt de externe leverancier dus niet meer zo vaak nodig.
Hoe de energiefactuur voor elektriciteit en aardgas lezen? Mijnenergie.be.
enkel voor elektriciteit: de kosten die de leverancier maakt om te voldoen aan de door de overheid opgelegde aankopen van Groenestroomcertificaten en, enkel in Vlaanderen, Warmtekrachtkoppelingcertificaten. Dit bedrag wordt opgenomen onder de term Bijdrage voor hernieuwbare energie WKK. Deze post bedraagt ongeveer 50% van het totaalbedrag van uw factuur voor elektriciteit en / 60% voor gas. 2 de component Nettarieven. Dit is het bedrag dat u betaalt voor het transport en distributie van de energie tot uw woning/bedrijf. Dit bedrag wordt bepaald door de netbeheerder ook soms Intercommunale genoemd en door de energieleverancier aan hem overgemaakt. De nettarieven van de betrokken netbeheerder worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en de Gas CREG en zijn dezelfde voor elke energieleverancier in zijn gebied. In principe zijn deze nettarieven vast gelegd voor een volledig kalenderjaar. Het bedrag voor distributie en transportkosten wordt berekend op basis van uw verbruik. 3 de component Heffingen. Dit is het bedrag dat wordt bepaald door de overheid en door de energieleverancier wordt teruggestort. Voor elektriciteit en aardgas is dit bedrag altijd gelijk voor alle leveranciers.

Contacteer ons